Wandelend leren


Door te wandelen onder leiding van wandelcoach Ita, leer je van elkaar als collega’s. Kom met je team of afdeling, en verbaas je over de ideeën of adviezen van een ander. Het doel is om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Tijdens het wandelen met de wandelcoach:

 • leer je van- en door- ervaringen
 • leer je op gelijkwaardig niveauwandelintervisie
 • is het besprokene vertrouwelijk: je ‘praat niet buiten de deur’
 • werk je aan concrete vragen
 • komen, bij meer ervaring, ook complexere vragen aan bod.

Het wandelen met de wandelcoach gaat als volgt:

 • je wandelt met een collega die in een vergelijkbare situatie zit
 • er is een vastgestelde structuur
  • verschillende fasen
  • afgebakende tijd
  • de rol van verteller en luisteraar wisselt
  • de verteller krijgt tips en adviezen
  • de verteller kiest in ieder geval één tip om mee aan de slag te gaan
 • aan het eind van de wandeling wissel je tips en ervaringen uit in de complete groep collega’s
 • gezamenlijk diepen jullie als groep, onder begeleiding, één situatie verder uit.