Lidmaatschappen en registraties

NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en OutplacementConsulenten): 1 x per 3 jaar herregistratie met verplichte bij- en nascholingsactiviteiten en gedragscode.
 

LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching):         1 x per 5 jaar herregistratie met verplichte intervisie, bij- en nascholingsactiviteiten en gedragscode.
 logo-vmbn  VMBN (Vereniging Mindfulness Based trainers in Nederland en Vlaanderen): 1 x per 2 jaar herregistratie met bij- en nascholingsactiviteiten en klachtencommissie.