Werkwijze

Bij mij gaat het steeds weer om de realiteit, en hoe jij daar onbewust tegenaan kijkt. Met welke gedragspatronen of overtuigingen zet jij jezelf klem? Welke obstakels zie jij op je weg om te bereiken wat je eigenlijk wilt? We zetten al je zintuigen in om op deze vragen de antwoorden te krijgen. Je ziet, je hoort, je ruikt, je voelt. Hoe reageer je hierop?

Intuïtie en diverse methodieken staan mij ter beschikking om je optimaal te begeleiden. We werken aan inzicht, vaardigheden en houding. Je gaat aan de slag om zelf weer in beweging te komen. Hindernissen moeten uit de weg. Of je leert ze te hanteren. Ik besteed zorg aan veiligheid en vertrouwen. Ruimte en rust zijn voorwaarden, al confronteer ik soms stevig. Ik luister intensief naar jouw verhaal. Jij werkt aan de doelen die je zelf formuleert.

Altijd maatwerk
Mijn aanpak is altijd maatwerk. Iedereen is immers uniek. Vaak komt dat neer op een combinatie van begeleidingsvormen. Je komt bijvoorbeeld eerst voor burn-out begeleiding, en daarna voor loopbaanadvies en solliciteren en netwerken. Ook het verloop van de trajecten pas ik aan op jouw persoonlijke vraag. De één heeft meer tijd nodig dan de ander. Of meer contact met de werkgever. Jijzelf bent altijd het middelpunt.

Nieuwste inzichten
Ik pas mijn werkwijze steeds aan volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik combineer face-to-face en online contacten. Zo kun jij optimaal leren.

Structuur:

  • Kennismakingsgesprek: inventarisatie klachten, formuleren coachingsvragen
  • Gezamenlijk opstellen passend programma
  • Na drie gesprekken: pas op de plaats: zo doorgaan of bijstellen?
  • Na iedere sessie maak je een kort verslag: wat heeft het je opgeleverd, wat houdt je nog bezig?
  • Van, in het begin, veel sturing door Ita naar meer regie over eigen proces
  • Afstemming met opdrachtgever of werkgever
  • Eventueel afrondingsgesprek met opdrachtgever of werkgever
  • Totaal tussen vijf of meer dan twintig gesprekken
  • Sessies variërend van 1 uur individueel tot 3 uur bij groepen