Herrie in het team…

…Ik heb één van mijn teamleden geschorst. Dat geeft mijn medewerkers een gevoel van onveiligheid en onzekerheid. Zij vertrouwen mij niet meer. Ik voel mij daar erg ongemakkelijk onder. Hoe herstel ik het vertrouwen? (Man, 49 jaar).

Hier gaat het om ‘congruentie’: evenwicht tussen je innerlijk en het gedrag dat je vertoont. Past je gedrag bij je gevoel? Als leidinggevende is het nu zaak om je gevoel te volgen en in actie te komen. Wil jij het vertrouwen herstellen? Dan ligt de bal bij jou. Jijzelf zult in gesprek moeten gaan.

Maar dat is niet zo eenvoudig. Je wilt dat het geschonden vertrouwen duurzaam wordt hersteld. Daarvoor moeten alle kaarten op tafel. Het vraagt een veilige sfeer om medewerkers al hun angsten en twijfels te laten vertellen… en juist die veiligheid is het onderwerp van gesprek. Het ligt voor de hand hierbij hulp in te roepen.

Ita was de gesprekscoach bij de intensieve één op één gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. Ze zorgde ervoor dat alle vragen, ervaringen en onzekerheden aan bod kwamen. Zonder oordeel naar elkaar luisteren was een eerste vereiste om alles in perspectief te plaatsen. Zo werd de basis gelegd voor een nieuw begin.

Na de gespreksronde lag de weg weer vrij om met elkaar op pad te gaan. Medewerkers en leidinggevende konden handen schudden. Ze waren vast van plan het nieuwe maar nog broze vertrouwen verder te verstevigen.

De leidinggevende zelf:

 • er werd open en eerlijk met elkaar gesproken
 • er was een veilige sfeer mede door Ita’s aanwezigheid
 • er ontstond contact door Ita’s uitnodigende begeleiding
 • de lucht is geklaard: oud zeer, verwachtingen, teleurstellingen zijn uitgesproken
 • er is begrip ontstaan voor de lastige positie van de leidinggevende:
  • die wil enerzijds transparant zijn over beslissingen,
  • anderzijds geen persoonlijke zaken bespreken over een collega
 • het handelen van de leidinggevende werd uiteindelijk gezien als integer in plaats van schimmig en bedreigend
 • de kracht zat hem in het tijd nemen voor het herstellen van de relatie
 • de gesprekken zijn een basis voor verdere teambuilding.