Leren leiding geven…

Ik ben manager van een leidinggevende die verstrikt raakt in de hoeveelheid en complexiteit van het werk. Hoe kan ze (vrouw, 57 jaar) leren leiden in plaats van ‘lijden’?

Om het leiding geven te verbeteren en niet kopje onder te gaan in de waan van de dag, is reflectie nodig. Supervisie biedt hiervoor de mogelijkheid. Het vertrekpunt is dat ik mijn cliënte serieus neem in haar betrokkenheid bij het werk. Want daarvoor verdient zij erkenning.

Door situaties te omschrijven uit de dagelijkse praktijk, kan zij afstand nemen en vragen stellen over haar manier van leiding geven. Ze leert meer gedragsopties te onderzoeken dan die van haar ‘automatische piloot’. Zo kan ze anders reageren dan ze gewend is. Dit reflecteren wordt een tweede natuur, ook na de supervisie. Zodra ze weer begint met ‘lijden’ in plaats van ‘leiding geven’, kan ze ingrijpen.

Deze leidinggevende kreeg van haar organisatie tien supervisiegesprekken in een half jaar.

De manager: deze leidinggevende

  • heeft geleerd haar grenzen te stellen
  • eist minder van zichzelf
  • weet nu dat ze niet alles onder controle hoeft te hebben
  • heeft meer zelfvertrouwen en is daardoor doortastender
  • neemt beslissingen die behalve voor het team ook goed zijn voor haarzelf
  • is waardevoller voor mij geworden en een voorbeeldfiguur voor aankomende leidinggevenden.